Tài liệu Tích Phân đầy đủ- Đặng Thành Nam

0
Tải
74

 

Hai phương pháp cơ bản được sử dụng xuyên suốt cho các bài toán tích phân là đổi biến và tích phân từng phần.
+ Một số bài toán cơ bản
+ Tích phân các hàm phân thức hữu tỉ
+ Một số bài toán tích phân có mẫu số là đa thức
+ Tích phân hàm vô tỷ
+ Phương pháp tích phân từng phần
+ Tích phân với hàm số lượng giác
+ Dạng toán bổ sung
+ Tích phân của hàm tuần hoàn
+ Tích phân liên kết
+ Phương pháp đổi biến số không làm thay đổi cận
+ Đổi biến số dưới dạng lượng giác hóa
+ Bài toán diện tích hình phẳng và thể tích vật tròn xoay

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT