Bài tập Tích Phân chống máy tính Casio có đáp án – Đặng Việt Đông

0
Tải
368

Tài liệu gồm các bài tập tích phân mà máy tính Casio khó can thiệp vào cách giải. Nâng cao khả năng tư duy của học sinh. Các bài toán đều có đáp án. Tài liệu được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông.

TÍCH PHÂN HẠN CHẾ MTCT.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT