Bài tập tự luận nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Chiến

0
Tải
6871
  • Phần 1. Nguyên hàm: Gồm định nghĩa, định lý và các tính chất của nguyên hàm, bảng nguyên hàm các hàm số thường gặp và mở rộng, các phương pháp tìm nguyên hàm.
  • Phần 2. Tích phân: Gồm công thức tính và tính chất của tích phân, các phương pháp tính tích phân.
  • Phần 3. Ứng dụng tích phân.

Trong mỗi phần đều gồm lý thuyết SGK, phân dạng toán, hướng dẫn giải, ví dụ mẫu có lời giải chi tiết và tổng hợp các bài toán tự luận nguyên hàm, tích phân và ứng dụng đặc sắc.

Bản sao của NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN . NGUYỄN CHIÊN.pdf
Bài tập tự luận nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Chiến
3.33 (66.67%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT