Ứng dụng của tích phân – Lê Bá Bảo

0
Tải
58

Ứng dụng 1: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
I. LÝ THUYẾT
+ Bài toán 1: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b], trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b.
+ Bài toán 2: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị của hàm số f(x), g(x) liên tục trên [a; b] và hai đường thẳng x = a, x = b.
+ Bài toán 3: Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn hai đường cong.
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp: Sử dụng tính chất cơ bản của tích phân (thêm cận trung gian) để tính tích phân chưa dấu giá trị tuyệt đối (GTTĐ).
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA
Gồm các bài toán ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng có lời giải chi tiết.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN
Gồm 60 câu trắc nghiệm về ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng.

Ứng dụng 2: TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ
I. LÝ THUYẾT
+ Bài toán 1: Tính thể tích của vật thể.
+ Bài toán 2: Tính thể tích khối tròn xoay (Một hình phẳng quay quanh một trục nào đó tạo nên một khối tròn xoay).
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA
Gồm các bài toán ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể có lời giải chi tiết.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN
Gồm 51 câu trắc nghiệm về ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể.

Bản sao của Tích phân ứng dụng trong hình học [thầy Lê Bá Bảo].pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT