Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài

0
Tải
44

Bài toán ứng dụng của tích phân để giải bài toán thực tiễn thường liên quan đến diện tích, thể tích. Đây là kiến thức thuộc chương trình môn Toán lớp 12. Các bài toán đều được phân tích và có lời giải chi tiết.

C8 GT 12.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT