40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam thi THPT Quốc Gia có đáp án

0
Tải
2260

40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam thi THPT Quốc Gia có đáp án thi trắc nghiệm môn Địa THPT Quốc Gia
Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi
A. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa
B. Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu
C. Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiền vĩ độ
D. Do cả 3 nguyên nhân
Câu 2: Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để:
A. Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội
B. Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới
C. Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất.
D. Tất cả các điều kiện trên

Trắc nghiệm môn Địa Lý có đáp án

Câu 3: Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là: A. Trữ lượng ít
B. Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán
C. Ít loại có giá trị
D. TNTN đang bị suy thoái nghiêm trọng
Câu 4: Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là:
A. Tài nguyên đất
B. Tài nguyên sinh vật
C. Tài nguyên nước
D. Tài nguyên khoáng sản
Câu 5: Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là:
A. Tài nguyên đất
B. Tài nguyên nước
C. Tài nguyên sinh vật
D. Tài nguyên khoáng sản

Đáp án 40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam
1.A 2. A 3.B 4.A 5.D

40cau-trac-nghiem-dia-ly-thi-thpt-quoc-gia

40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam thi THPT Quốc Gia có đáp án
2.67 (53.33%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT