Bài tập trắc nghiệm Địa Lý dựa vào bảng số liệu có đáp án

0
Tải
6398

Một trong những dạng bài tập có trong đề thi thpt quốc gia môn địa lý là cho bảng số liệu và lựa chọn đáp án đúng trong 4 phương án A,B,C, D. Đây là một dạng bài tập dễ tuy nhiên học sinh nên luyện tập nhiều để có thể xử lý một cách nhanh nhất. Đó là lý do tailieutracnghiem.net đăng tải tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa Lý dựa vào bảng số liệu có đáp án để học sinh lớp 12 có thể tham khảo

Câu 1. Cho bảng số liệu sau

MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI, HUẾ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: °C)

 

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình

năm

Nhiệt độ trung bình năm

tháng lạnh

Nhiệt độ trung bình năm

tháng nóng

Biên độ nhiệt trung

bình năm

Hà Nội (20°01’B)23,516,4 (tháng I)28,9 (tháng VII)12,5
Huế (16°24’B)25,219,7 (tháng I)29,4 (tháng VII)9,7
TP. Hồ Chí Minh

(10°49’B)

27,125,8 (tháng VII)28,9 (tháng IV)3,1

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục và đào tạo, 2008)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh thấp nhất và cao nhất là Huế.
B. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh cao nhất và thấp nhất là Huế.
C. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh cao nhất và thấp nhất là TP. Hồ Chí
D. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh thấp nhất và cao nhất là Hồ Chí Minh.

Bài tập trắc nghiệm địa lý dựa vào bảng số liệu
Bài tập trắc nghiệm địa lý dựa vào bảng số liệu

Câu 60. Cho bảng số liệu sau

CƠ CẤU XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1990-2005 (Đơn vị :%)

Năm19901992199519992005
Xuất khẩu46,650,440,149,646,9
Nhập khẩu53,449,659,950,453,1

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2012, NXB Thống Kê, 2013)

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu trong thời kì 1990 – 2005, biểu đồ nào thích hợp nhất?

A.Biểu đồ tròn.  B. Biểu đồ miền.    C. Biểu đồ đường.       D. Biểu đồ cột đôi.

Xem trực tuyến file PDF 60 câu hỏi

Giới thiệu thêm tới bạn

  1. 40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam thi THPT Quốc Gia có đáp án
  2. Trắc nghiệm địa lý tự nhiên, địa lý lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia
Bài tập trắc nghiệm Địa Lý dựa vào bảng số liệu có đáp án
4.14 (82.86%) 7 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT