Trắc nghiệm địa lý các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án

0
Tải
3094

Bài tập tắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án thuộc chương 4 môn Địa Lý lớp 12 .Đây cũng là kiến thức xuất hiện trong đề thi thpt quốc gia của BGD & ĐT bên cạnh dạng câu hỏi dựa vào bảng số liệu tailieutracnghiem.net đã đăng tải trước đó.

Câu 1. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?
A. Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư.
B. Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và có ranh giới không thay đổi theo thời
gian.
C. Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả
nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác.
D. Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra
toàn quốc.
Câu 2. Định hướng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:
A. Phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao;
hình thành các khu công nghiệp tập trung.
B. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, nhanh chóng phát triển các
ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.
C. Cần chuyển đổi cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao.
D. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm có lợi thế về tài nguyên và thị trường,
chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Câu 3. Tiềm năng dầu khí của vùng kinh tế trọng điểm nào lớn nhất nước ta?
A. Vùng KTTĐ phía Bắc.
B. Vùng KTTĐ phía Nam.
C. Vùng KTTĐ miền Trung.
D. Câu B và C đúng

Trắc nghiệm địa lý các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 4. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Năm 2007, vùng KTTĐ có tỷ trọng
ngành Dịch vụ cao nhất trong cơ cấu GDP là:
A. Phía Bắc
B. Phía Nam
C. Miền Trung
D. Đáp án A, C đúng
Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục. Các sân bay nào thuộc vùng kinh tế
trọng điểm miền Trung?
A. Nội Bài, Đà Nẵng, Chu Lai.
B. Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai
C. Cát Bi, Phú Quốc, Cam Ranh.
D. Đà Nẵng, Phú Bài, Tân Sơn Nhất
Câu 6. Trong các vùng kinh tế trọng điểm, vùng nào có tỉ trọng GDP so với cả nước đạt trên 40%

Xem trực tuyến 20 câu hỏi

Trắc nghiệm địa lý các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT