Các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số

0
Tải
13192

Tài liệu các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số của tác giả Đặng Việt Động hướng dẫn cách làm và phân loại bài tập theo từng dạng có đáp án; lời giải chi tiết. Học sinh cần lưu ý chương kiến thức này vì luôn xuất hiện trong đề thi ở cả mức độ dễ và khó cũng như thuộc nhóm câu hỏi phân loại.

Dạng 1. Bài toán không chứa tham số

Dạng 2. Các bài toán chứa tham số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = (2x^2 – 3x + m)/(x – m) không có tiệm cận đứng.
A. m > 1   B. m ≠ 0
C. m = 1   D. m = 1 và m = 0
Cho hàm số y = (4mx + 3m)/(x – 2). Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016?
A. m = 1008   B. m = ±504
C. m = ±252   D. m = ±1008

Cho hàm số y = (5x – 3)/(x^2 + 4x – m) với m là tham số thực. Chọn khẳng định sai:
A. Nếu m < -4 đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang
B. Nếu m = -4 đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng
C. Nếu m > -4 đồ thị hàm số có ít nhất một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang
D. Với mọi m hàm số luôn có hai tiệm cận đứng

Các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số
3.45 (69.09%) 11 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT