Bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án

0
Tải
2986

Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số hữu tỉ, chứa căn thức; trị tuyết đối trọng tâm thường gặp từ cơ bản đến nâng cao có đáp án.
Cho hàm số y = (3x + 1)/(1 – 2x). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y= -3/2
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
Cho hàm số y = f(x)/g(x) với f(x) ≠ g(x) ≠ 0, có lim f(x) = 1 khi x → +∝ và lim g(x) = -1 khi x → +∝. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số có thể có nhiều hơn một tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1và y = -1

Cho hàm số y = (x^2 + 2x – 3)/(1 – x^2) có đồ thị (C). Kết luận nào sau đây là đúng?
A. (C) có 2 đường tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang
B. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = -1 và tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1
C. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1 và tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1
D. (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng y = -1 và tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1

duong tiem can co dap an.pdf
Bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT