Hướng dẫn giải các dạng toán Hàm Số

0
Tải
363

Hướng dẫn cách giải tự luận và sử dụng máy tính Casio các bài toán liên quan chuyên đề hàm số. Các dạng toán đó bao gồm

§1. SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

I. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số
II. Tìm m để hàm số đơn điệu

§2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

I. Tìm cực trị của hàm số
II. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị thỏa mãn tính chất

§3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

I. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất
II. Mối liên hệ giữa f’(x) và f(x)

§4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN

I. Tìm tiệm cận ngang – tiệm cận đứng
II. Tìm tiệm cận dựa vào bảng biến thiên
III. Tìm m để hàm số có tiệm cận thỏa mãn điều kiện

§5. NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kỹ năng nhìn dạng chuẩn của đồ thị hàm số
II. Kỹ năng dựa vào giao điểm – cực trị – tiệm cận của đồ
thị hàm số
III. Một số đồ thị có được từ đồ thị của hàm số y = f (x)

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT