Kỹ năng đọc bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số

0
Tải
8185

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số thông qua ứng dụng của đạo hàm là một chủ đề lớn xuyên suốt không thể thiếu trong các kì thi. Việc hoàn thiện các kỹ năng từ việc đọc bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số đến việc dựa vào đồ thị để giải quyết các bài toán khác

+ Vấn đề 1: Nhận dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, phân thức hữu tỷ, trùng phương
+ Vấn đề 2: Từ đồ thị hàm số, xác định hàm số
+ Vấn đề 3: Từ bảng biến thiên, xác định hàm số
+ Vấn đề 4: Từ đồ thị (hoặc bảng biến thiên) của một hàm số tìm và phân tích các thông tin về tính đơn điệu, cực trị, tiệm cận, max – min của hàm số
+ Vấn đề 5: Từ đồ thị của các hàm số, vẽ đồ thị có chứa giá trị tuyệt đối
+ Vấn đề 6: Từ đồ thị (hoặc bảng biến thiên) của một hàm số, biện luận theo m số nghiệm của phương trình tương ứng
+ Vấn đề 7: Xác định dấu của các hệ số từ các hàm số thông qua đồ thị (hoặc bảng biến thiên) cho trước
+ Vấn đề 8: Các bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số f'(x)
+ Vấn đề 9: Các bài toán liên quan tịnh tiến đồ thị

KY NANG DOC DO THI VA BBT TRAC NGHIEM FULL.pdf
Kỹ năng đọc bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT