Lý thuyết, công thức hỗ trợ giải hàm số – Nguyễn Nhanh Tiến

0
Tải
76

Tài liệu tóm tắt lại toàn bộ định nghĩa, định lý, công thức và phương pháp giải các dạng bài tập liên quan đến chương hàm số; được thầy Nguyễn Hữu Nhanh Tiến biên soạn

1. Nhắc lại kiến thức
+ Quy tắc và công thức tính đạo hàm
+ Dấu của tam thức bậc 2
2. Tính đơn điệu của hàm số
+ Bài toán: Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu
3. Cực trị của hàm số
+ Cực trị của hàm đa thức bậc ba
+ Cực trị của hàm bậc bốn trùng phương
+ Cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Cực trị của hàm lượng giác

4. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số
5. Tiệm cận của đồ thị hàm số
6. Khảo sát hàm số
+ Hàm số bậc ba
+ Hàm số bất biến
+ Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
7. Tương giao đồ thị
8. Sự tiếp xúc của hai đồ thị
+ Điều kiện tiếp xúc
+ Các dạng tiếp tuyến
9. Bài toán tìm điểm cố định
+ Bài toán: Tìm điều kiện để đồ thị (Cm) : y = f (x;m) đi qua một điểm A(xo; yo) cho trước
+ Bài toán: Cho (Cm) là đồ thị của hàm số y = f (x;m). Hãy tìm điểm cố định của họ đường (Cm)
10. Tâm và trục đối xứng

Hamso-TienNhanh.pdf
Lý thuyết, công thức hỗ trợ giải hàm số – Nguyễn Nhanh Tiến
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT