Ôn tập ứng dụng đạo hàm khảo sát, vẽ đồ thị hàm số

0
Tải
585

Tài liệu được biên soạn giúp học sinh THPT ôn tập chuyên đề ứng dụng đào hàm để khảo sát, vẽ đề thị hàm số. Từ những kiến thức lý thuyết, phương pháp làm các dạng bài cơ bản đến tổng hợp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

1. Nội dung ôn tập
Ôn tập các vấn đề cơ bản sau:
+ Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
+ Cực trị của hàm số
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
+ Đường tiệm cận

2. Phương pháp
– Thống kê lại lý thuyết, giao bài tập trắc nghiệm theo các mức độ phù hợp với đối tượng học sinh
– Hướng dẫn một số thao tác làm nhanh bài tập trắc nghiệm
3. Mức độ kiến thức cần đạt

  • Chỉ ra được các khoảng đồng biến và nghịch biến của đồ thị hàm số
  • Tìm được các điểm cực trị của hàm số
  • Tìm được GTLN, GTNN của hàm số theo yêu cầu
  • Chỉ ra được các đường tiệm cận của hàm số
  • Nhận dạng được đồ thị các hàm số đã học thông qua hàm số và ngược lại
Ôn tập ứng dụng đạo hàm khảo sát, vẽ đồ thị hàm số
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT