Viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm của đồ thị hàm số

0
Tải
646

Hướng dẫn phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm của đồ thị hàm số có sử dụng máy tính Casio. Có bài tập minh họa lời giải chi tiết và 24 bài tập tự luyện dành cho học sinh tham khảo

Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại x0
Cơ sở lý thuyết: Ta có phương trình hoành độ giao điểm của hàm số y = f(x) với chính tiếp tuyến của nó là y = ax + b luôn có nghiệm kép chính là hoành độ giao điểm của nó, từ đó ta xây dựng 1 phương pháp tìm nhanh đường tiếp tuyến này. Định lý số 7 của Galois về nghiệm bội ta có: Phương trình T(x) = 0 có nghiệm kép là x0 thì phương trình T'(x) = 0 cũng có nghiệm là x0

Viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm của đồ thị hàm số
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT