370 câu trắc nghiệm lũy thừa, mũ, logarit đáp án giải chi tiết

0
Tải
5559

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm hàm lũy thừa, mũ, logarit có đáp án lời giải chi tiết theo từng dạng toán bằng phương pháp tự luận và giải nhanh bằng máy tính casio

  • Vấn đề 1. Tập xác định và đồ thị
  • Vấn đề 2. Lũy thừa ‐ mũ: rút gọn và tính giá trị
  • Vấn đề 3. Mũ ‐ lôgarit: rút gọn và tính giá trị
  • Vấn đề 4. Phương trình mũ
  • Vấn đề 5. Bất phương trình mũ
  • Vấn đề 6. Phương trình lôgarit
  • Vấn đề 7. Bất phương trình lôgarit
  • Vấn đề 8. Ứng dụng của lũy thừa ‐ mũ ‐ lôgarit
  • Vấn đề 9. Một số bài toán hay và khó về mũ ‐ lôgarit
2 TONG HOP CHUYEN DE LUY THUA - MU - LOGARIT.pdf
370 câu trắc nghiệm lũy thừa, mũ, logarit đáp án giải chi tiết
3.57 (71.43%) 7 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT