Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit có lời giải

0
Tải
543

Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ, logarit do thầy Cao Tuấn biên soạn giới thiệu phương pháp giải nhanh và các dạng bài tập trọng tâm hay gặp có đáp án, hướng dẫn giải chi tiết.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. LŨY THỪA
1. Lũy thừa với số mũ nguyên
2. Căn bậc n và lũy thừa với số mũ hữu tỉ
3. Lũy thừa với số mũ thực

II. HÀM SỐ LŨY THỪA
1. Khái niệm hàm số lũy thừa
2. Đạo hàm của hàm số lũy thừa
3. Sự biến thiên của hàm số lũy thừa
B. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG KỸ THUẬT GIẢI NHANH
C. VÍ DỤ MINH HỌA
D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT