200 bài tập trắc nghiệm lũy thừa, mũ, logarit

0
Tải
1097
  1. Kiến thức cơ bản về luỹ thừa và hàm số mũ
  2. Các công thức tính toán trong bài toán lãi ngân hàng
  3. 195 bài tập trắc nghiệm
200 bài tập trắc nghiệm lũy thừa, mũ, logarit
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT