35 câu ứng dụng Tích Phân file WORD có đáp án

0
Tải
1920

Tài liệu 35 câu trắc nghiệm ứng dụng Tích Phân file WORD (.doc) 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp học sinh sử dụng tích phân giải các bài toán diện tích hình phẳng, thể tích khối trong xoay một cách dễ dàng

Câu 9: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y= x² -4 , y = -x²-2x là

A. 6.              B. 9/2          C. 9          D. 3

Câu 28:Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường  y = x²-4, y = 2x-4, x=0, x=2 quay quanh trục Ox bằng:

A. 5π/32         B. 6π        C. 5π         D. 32π/5

Xem mẫu một vài câu

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm ứng dụng tích phân file WORD 4 mức độ có đáp án
Câu hỏi bài tập trắc nghiệm ứng dụng tích phân file WORD 4 mức độ có đáp án

Bên cạnh đó, các bạn có thể xem thêm vào tải về.

35 câu trắc nghiệm Tích Phân 4 mức độ file WORD có đáp án

35 câu ứng dụng Tích Phân file WORD có đáp án
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT