Tag: Thì hiện tại đơn

Cấu trúc, cách dùng, tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn (Simple Present tense) trong tiếng Anh có đáp án đầy đủ. Thì hiện tại đơn là một trong những ngữ pháp căn bản nhất của tiếng anh nhưng rất quan trọng và là cơ sở để học các thì, ngữ pháp khác

Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Cùng chuyên mục

TOP 3 TÀI LIỆU

Bài viết mới đăng