Trắc nghiệm ôn tập hàm số và ứng dụng

0
Tải
73

Tài liệu ôn tập hàm số và ứng dụng của hàm số do thầy Trần Văn Tài biên soạn xoay quanh các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm thuộc 8 chủ đề sau

Chủ đề 1. Đồ thị hàm số
Chủ đề 2. Tiệm cận
Chủ đề 3. Sự đơn điệu của hàm số
Chủ đề 4. Tìm max min
Chủ đề 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Chủ đề 6. Cực trị của đồ thị hàm số
Chủ đề 7. Tương giao của các đồ thị hàm số
Chủ đề 8. Toán thực tế – tối ưu

Trắc nghiệm ôn tập hàm số và ứng dụng
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT