99 bài tập Mũ, Logarit chương 2 Toán lớp 12 có đáp án

0
Tải
1375

99 bài tập Logarit chương 2 môn toán lớp 12 có đáp án gồm các kiến thức về đạo hàm, nghiệm của phương trình, bất phương trình cũng như giá trị nhỏ nhất, lớn nhất hàm số mũ, logarit

Câu 95. Cho biết chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ (1 ngày đêm). Sau 3,5 ngày đêm thì 250 gam chất đó sẽ còn lại bao nhiêu:

A.23,097(gam)
B.21(gam)
C.22,097(gam)
D.20,05(gam)

99 bài tập mũ, Logarit chương 2 môn toán lớp 12 có đáp án
99 bài tập mũ, Logarit chương 2 môn toán lớp 12 có đáp án

Xem Online và tải về file PDF

Bạn không nên bỏ qua một số bài viết cùng chủ đề này

  1. 100 bài tập hàm số mũ, logarit có đáp án
  2. 44 câu trắc nghiệm bất phương trình mũ, logarit có đáp án
  3. 118 câu trắc nghiệm Toán hàm số mũ, logarit có đáp án
99 bài tập Mũ, Logarit chương 2 Toán lớp 12 có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT