SỐ PHỨC

Chuyên đề SỐ PHỨC tổng hợp trắc nghiệm Toán số phức cơ bản, nâng cao. Các dạng Toán số phức liên hợp, mô đun của số phức, biểu diễn hình học số phức, phần thực, phần ảo của Số Phức

TÁC GIẢ ĐĂNG TÀI LIỆU

95 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS

Tài Liệu Ngẫu Nhiên

Tài Liệu Ôn Thi THPT QG mới