Tổng hợp tài liệu Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia có đáp án

0
Tải
6968

Tổng hợp tài liệu Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia trắc nghiệm theo từng bài có đáp án đã được đăng tải trên website tailieutracnghiem.net gồm Lịch Sử Việt Nam và lịch sử Thế Giới. Rất dễ dàng cho học sinh tải về học tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học.

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 12 theo từng bài

Phần một. lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương I.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới
thứ hai (1945-1949) (1 tiết)
Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
(1945-1949)
Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991-2000) (2 tiết)
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-
2000)
Chương III. Các nước á, Phi và Mĩ La-tinh (1945-2000) (4 tiết)
Bài 3. Các nước Đông Bắc á
Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh
Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) (3 tiết)
Bài 6. Nước Mĩ
Bài 7. Tây Âu
Bài 8. Nhật Bản
Chương V. Quan hệ quốc tế (1945-2000) (2 tiết)
Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
Chương VI. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá (1
tiết)
Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế
kỉ XX.
Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (1
tiết)

Phần hai. lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 (5 tiết)
Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.
Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm
1930.
Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 (6 tiết)
Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935.
Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
(1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.
Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (8 tiết)
Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến
trước ngày 19 – 12 -1946.
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân
Pháp (1946 – 1950).

Bài 19. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân
Pháp (1951-1953).
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953-1954).
Làm bài kiểm tra học kì I (1 tiết)
Học kì II
Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (7 tiết)
Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc
Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm
lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973).
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền ở Bắc, giải phóng
hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Lịch sử địa phương (2 tiết).
Làm bài kiểm tra viết (1 tiết)
Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (4 tiết)
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ
cứu nước năm 1975.
Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ
quốc (1976-1986).
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000).
Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (1 tiết)

1. Câu hỏi lịch sử 12 tổng hợp

 1. 101 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia
 2. 40 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia
 3. Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử lớp 12 hay có đáp án file WORD

2. Theo từng bài, mốc lịch sử

 1. 45 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 chiến tranh lạnh 1945-2000 có đáp án
 2. 30 câu lịch sử cách mạng miền Bắc 1954-1975 có đáp án
 3. 20 câu hỏi về Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1941 có đáp án
 4. Lịch sử lớp 12 các nước Đông Nam Á và Ấn Độ có đáp án
 5. Hội nghị Ianta và Liên Hợp Quốc có đáp án
 6. 38 câu hỏi lịch sử lớp 12 Việt Nam từ năm 1975 – 2000 có đáp án

3. Trích từ đề thi thử của các trường THPT

 1. 40 câu trắc nghiệm lịch sử Sở GD & ĐT Bắc Ninh 2018
 2. 40 câu lịch sử lớp 12 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018

Đây là bài viết sẽ được chúng tôi cập nhật nội dung thường xuyên. Do vậy, hãy lưu lại địa chỉ này nếu bạn quan tâm.

Tổng hợp tài liệu Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT